Wat

Wim in Bedrijf ontwikkelt en verzorgt maatwerktrainingen bij u op de werkvloer. Deze trainingen zijn volledig toegespitst op uw bedrijfsomstandigheden en uw medewerkers. Elke training is uniek en wordt opgezet in nauw overleg met u.

Samen met u inventariseren we de behoefte die er binnen uw bedrijf speelt om uw medewerkers beter te laten presteren. Deze behoefte kan bijvoorbeeld voortkomen uit een TPM of Six Sigma traject. Of er is een behoefte om de inhoudelijke kennis en kunde van uw medewerkers te verbreden en aan te laten sluiten met de door u toegepaste technieken. Bij Wim in Bedrijf staat de mens centraal en wij zorgen ervoor dat uw medewerkers beter kunnen functioneren in hun werkomgeving.

Zo heeft Wim in Bedrijf trajecten uitgevoerd waarbij operators meer inzicht hebben verkregen in de werking van hun machines. Denk hierbij aan: Hoe werkt het nu echt, Wat is de functie van de onderdelen die erop zitten, Storingen lokaliseren en eventueel verhelpen, verstoringen voorkomen, gebruik van checklijsten, etc..

Voor technici heeft Wim in Bedrijf trajecten ontwikkeld en uitgevoerd waarbij er een verbreding en verdieping van de kennis en kunde van de medewerker plaatsvind. Bijvoorbeeld het leren lezen van een elektrisch schema en het storingzoeken in een besturingskast voor mechanische medewerkers of praktijk meet en regeltechniek voor werktuigbouwkundige monteurs.

Wim in Bedrijf heeft ook ervaring in het implementeren van een NEN3140 veiligheidsstructuur. Aan de hand van een checklist wordt het een en ander ge├»nventariseerd op uw bedrijf. Onder andere de staat van de installatie, risico’s bij de werkzaamheden, aanwezige afspraken en werkinstructies, inspectie, etc.. Alles wordt vastgelegd in het NEN3140 veiligheidshandboek.

Wim in Bedrijf kan alle NEN3140 trainingen bij u op het bedrijf verzorgen. Ook deze trainingen zijn volledig toegespitst op uw bedrijfsomstandigheden en uw medewerkers.